SÖREN HERMANSSON – french horn

Sören Hermansson is internationally known as a performer, recording artist and educator. He was most recently the horn professor at the University of Michigan School of Music in Ann Arbor between 1999 and 2006. A native of Sweden, Mr. Hermansson studied with Wilhelm Lanzky-Otto at the Royal Academy of Music in Stockholm between 1972-1974 and won his first position as 3rd/1st horn of the Norrköping Symphony Orchestra just before his 18th birthday. After four years in that orchestra, he continued his studies with Adriaan van Woudenberg at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam from 1978-1979.

Between 1979 and 1981, Mr. Hermansson studied with Gerd Seifert at the Karajan Academy in Berlin where he also played numerous concerts with the Berlin Philharmonic under Herbert von Karajan. In 1981 he was also one of the soloists with the Radio Sinfonie Orchester Berlin, performing Richard Strauss’ 2nd Horn Concerto which was broadcast in 10 concerts in the series ‘RIAS STELLT VOR’. Between 1982 and 1988, Mr. Hermansson was the 3rd horn with the Gothenburg Symphony Orchestra, under the direction of Neeme Järvi.

Since 1988, Mr. Hermansson has devoted his time to his solo career and teaching. He has performed as soloist with many orchestras in Sweden, Finland, Denmark, England, Argentina, the United States and Puerto Rico. As a chamber musician he has performed in France, Germany, Switzerland, the Netherlands, Scandinavia, the United States, Canada and Brazil.

Mr. Hermansson has commissioned and premièred a considerable amount of repertoire for horn (over 60 works). In addition, he has recorded many of these works and for that has received wide critical acclaim. Among the world première recordings you can find the Gordon Jacob Horn Concerto, Horn Concertos by Anders Eliasson, Folke Rabe, Pehr-Henrik Nordgren and a world première and TV production of the Bengt Hambreus Horn Concerto with the Swedish Radio Symphony Orchestra (1999).

Mr. Hermansson has also recorded many original pieces for Horn and Harp on the BIS label. He is also a big proponent of chamber music, and has together with harpist Erica Goodman formed the ensemble Horn and Harp Odyssey.

Mr. Hermansson works regularly with the brass quintet Linnékvintetten, based in Uppsala, Sweden. Together they have commissioned and put together an interesting programme for Solo Horn and full brass quintet.

Mr. Hermansson’s interest in different combinations of instruments has resulted in several concerts with the percussion group Kroumata, and he has also given concerts with Michael Gould (University of Michigan professor) and Eduardo Gianisella, percussionist in Orquestra Sinfonica do estado de Sao Paulo, Brazil.

Together with Danish conductor Mogens Dahl, Mr. Hermansson has given several concerts in Denmark, Norway, Brazil and the United States, performing Hans-Gunnar Pettersson’s Aftonland for horn and choir (text by Pär Lagerkvist). A radio recording from the Danish Radio is often internationally broadcast.

Before joining the University of Michigan faculty in 1999, Mr. Hermansson was a faculty member at the Ingesund College of Music and at the School of Music, Gothenburg, Sweden. Mr. Hermansson has also taught natural horn at the Royal University College of Music in Stockholm and was Artist in Residence guest professor at the University of Wisconsin in 1993. Mr. Hermansson has given master classes at many universities and conservatoires in the Untied States, Canada and throughout Europe and has performed at various International Horn Society conferences.

Additionally, Mr. Hermansson has taught at Curso Internacional de Verao, at Escola de Musica De Brasilia, Brazil, between 1997-2000, and again 2006. In 2004 he taught and performed at Festival Internacional 35 de Inverno do Campos de Jordao, Brazil.

Sören Hermansson is a member of KammarensembleN in Stockholm and performs frequently with NEO, both ensembles for contemporary music.

Currently, Sören Hermansson is focusing on new works for Horn and Electronics. Composers like Marie Samuelsson, Per Mårtensson, Åke Parmerud, Marcus Fjellström, Fredrik Olofsson, Joakim Sandgren, Tommy Zwedberg a o are writing for him.

SÖREN HERMANSSON – valthorn

Sören Hermansson, valthornist, är internationellt känd som solist och lärare. Han undervisade mellan 1999 och 2006 vid the University of Michigan School of Music i Ann Arbor, USA. Som elvaåring påbörjade han sin utbildning i Upplands Väsby, studerade sedan vidare för Wilhelm Lanzky-Otto vid Musikaliska Akademin i Stockholm mellan 1972-1974. Sin första anställning fick han som 3:e/alternerande 1:a hornist vid Norrköpings Symfoniorkester strax innan han fyllde 18 år. Efter fyra år i orkestern fortsatte han sina studier hos Adriaan von Woudenberg vid Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam 1978-1979.

Mellan 1979 och 1981 studerade Sören för Gerd Seifert vid Karajanakademin i Berlin. Där spelade han också i Berlinfilharmonin under Herbert von Karajan. 1981 framträdde han som solist tillsammans med Radioorkestern i Berlin i Richard Strauss andra hornkonsert. Konserten sändes i radio i tio länder i serien ”RIAS STELLT VOR”. Mellan 1982 och 1988 var Sören 3:e hornist i Göteborgs Symfoniker under Neeme Järvis ledning. Där framträdde han också flera gånger som solist.

Sedan 1988 har Sören ägnat sin tid åt soloframträdanden och undervisning. Han har medverkat som solist tillsammans med många orkestrar i Sverige, Finland, Danmark, England, Argentina, Brasilien, USA och Puerto Rico. Som kammarmusiker har han spelat, förutom i Skandinavien, i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Holland, USA och Brasilien.

Sören har beställt och framfört ett stort antal verk för valthorn (över 60 verk). Dessutom har han spelat in åtskilliga av dessa verk och fått mycket fina recensioner. Bland verk som fått världspremiär genom honom kan nämnas Gordon Jacobs Hornkonsert och hornkonserter av Anders Eliasson, Folke Rabe, Per-Henrik Nordgren och världspremiären och tv-produktionen av Bengt Hambraeus Hornkonsert tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester (1999).

Sören har också spelat in ett antal originalstycken för horn och harpa på BIS. Han är en stark förespråkare för kammarmusik och har tillsamman med harpisten Erica Goodman bildat ensamblen ”Horn and Harp Odyssey”.

Sören arbetar regelbundet tillsammans med Linnékvintetten i Uppsala. Tillsammans har de beställt och satt samman ett intressant program för solohorn och brasskvintett.

Sörens stora intresse för olika instrumentkombinationer har resulterat i åtskilliga konserter tillsammans med Kroumata. Han har också givit konserter tillsammans med Michael Gould (professor vid University of Michigan) och Eduardo Gianisella, slagverkare vid Orquestra Sinfonica do estado de Sao Paulo, Brasilien.

Tillsamman med den danske dirigenten Mogens Dahl har han framfört Hans-Gunnar Petterssons stycke Aftonland för horn och kör (text pär Lagerkvist) i Danmark, Norge, Brasilien och USA. En direktinspelning som gjorts av den danska radion spelas ofta i internationell radio.

Innan Sören började arbeta vid universitetet i Michigan, USA, undervisade han vid Musikhögskolan i Ingesund (Universitetet i Karlstad) och vid Musikhögskolan i Göteborg. Sören har också undervisat i naturhorn vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1993 var han ”Artist in Residence” och lärare vid Universitetet i Wisconsin, USA. Sören har lett masterclasses vid många universitet och konservatorier i USA, Canada och i Europa och framträtt vid många konferenser anordnade av International Horn Society.

Tilläggas skall också att han undervisat vid Curso Internacional de Verao, Escola de Musica i Brasilia, Brasilien mellan åren 1997-2000 och återigen 2006. 2004 spelade och undervisade Sören vid Festival Internacional 35 de Inverno do Campos de Jordao, Brasilien.

Sören Hermansson är medlem av KammarensembleN, Stockholm och spelar ofta med NEO, båda två grupper för nutida musik.

För närvarande är Sören Hermansson fokuserad på att få fram nya verk för Horn och Elektronik. Tonsättare som Marie Samuelsson, Per Mårtensson, Åke Parmerud,  Marcus Fjellström, Fredrik Olofsson, Joakim Sandgren, Tommy Zwedberg och andra skriver för honom.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s